Pochłaniacze i filtry do półmaski
3M 7500 i maski 3M 6000

Pochłaniacze do półmasek 3M 7500 oraz masek cało twarzowych serii 6000

Unikatowy bagnetowy system mocowania elementów oczyszczających firmy 3M pozwala na proste zatrzaskowe mocowanie rożnych ich rodzajów, zapewniając łatwość eksploatacji

  • ikonka_zapytaj

Opis produktu:

Filtropochłaniacz służący do ochrony układu oddechowego przed związkami organicznymi, nieorganicznymi oraz gazami i parami kwaśnymi. Ochrona obejmuje związki organiczne, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65oC, nieorganiczne z wyjątkiem tlenku węgla przy łącznym stężeniu 0,5% obj. A także gazy i pary kwaśne o ile stężenie nie przekracza 0,1% obj. Filtropochłaniacz chroni także przed pyłami, dymami i mgłami, dla których NDS < 0,05mg/m3, gdy stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 100 x NDS

Zasady doboru pochłaniaczy:

POCHŁANIACZE SELEKTYWNE TYPU A1 oraz A2: chronią przed parami i gazami substancji organicznych wrzących w temperaturze powyżej 65 ΊC w miejscach, gdzie stężenie substancji toksycznej nie przekracza 0,1 % obj. (klasa 1- A1) i 0,5 % obj. (klasa 2 – A2).

POCHŁANIACZE SELEKTYWNE TYPU B1 oraz B2: chronią przed parami i gazami substancji nieorganicznych w miejscach, gdzie stężenie substancji toksycznej nie przekracza 0,1% obj. (klasa 1 – B1) i 0,5 % obj. (klasa 2 – B2).

POCHŁANIACZE SELEKTYWNE TYPU E1 oraz E2: chronią przed dwutlenkiem siarki i gazami kwaśnymi w miejscach, gdzie stężenie substancji toksycznej nie przekracza 0,1 % obj. (klasa 1 – E1) i 0,5 % obj. (klasa 2 – E2).

POCHŁANIACZE SELEKTYWNE TYPU K1 oraz K2: chronią przed amoniakiem i jego pochodnymi w miejscach, gdzie stężenie substancji toksycznej nie przekracza 0,1 % obj. (klasa 1 – K1) i 0,5 % obj. (klasa 2 – K2).

FILTR O DUŻEJ SKUTECZNOŚCI KLASY P2SL: chronią przed szkodliwymi aerozolami w postaci pyłów, dymów i mgieł, dla których Najwyższe Dopuszczalne Stężenie jest wyższe lub równe 0,05 mg/m³ oraz przed pyłami azbestu.

FILTR O DUŻEJ SKUTECZNOŚCI KLASY P3: chronią przed toksycznymi aerozolami w postaci pyłów, dymów i mgieł, oraz przed aerozolami radioaktywnymi dla których Najwyższe Dopuszczalne Stężenie jest mniejsze niż 0,05 mg/m³oraz przed pyłami azbestu.

FILTR O PODWYŻSZONEJ CHŁONNOŚCI KLASY P2SL Z PREFILTREM:

chronią przed szkodliwymi aerozolami w postaci pyłów, dymów i mgieł, dla których NDS jest wyższy lub równy 0,05 mg/m³ oraz przed pyłami azbestu. Dodatkowa warstwa prefiltru przedłuża działanie filtru w warunkach dużego zapylenia. Gwarantowana przez producenta skuteczność filtrów P2SL: 99 %.

FILTR O PODWYŻSZONEJ CHŁONNOŚCI KLASY P3 Z PREFILTREM: chronią przed toksycznymi aerozolami w postaci pyłów, dymów i mgieł, oraz przed aerozolami radioaktywnymi dla których NDS jest mniejsze niż 0,05 mg/m³ oraz przed pyłami azbestu. Dodatkowa warstwa prefiltru przedłuża działanie filtru w warunkach dużego zapylenia. Gwarantowana przez producenta skuteczność filtrów P3: 99,99 %.

FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE TYPU
A1P2, B1P2, E1P2, K1P2, A2P2, B2P2, E2P2, K2P2

Chronią przed parami i gazami o stężeniach do 0,1 % (klasy 1) lub o stężeniach do 0,5 % (klasy 2) oraz występującymi równocześnie szkodliwymi pyłami, dymami i mgłami o NDS > 0,05 mg/m³. Filtr P2SL przedłuża również znacznie czas ochronnego działania pochłaniacza. Połączenie pochłaniacza o dużej pojemności (klasa 2) z filtrem daje najdłuższy czas użytkowania.

FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE TYPU
A1P3, B1P3, E1P3, K1P3, A2P3, B2P3, E2P3, K2P3

Chronią przed parami i gazami o stężeniach do 0,1 % (klasy 1) lub o stężeniach do 0,5 %     (klasy 2) oraz występującymi równocześnie toksycznymi pyłami, dymami i mgłami o NDS < 0,05 mg/m³.

POCHŁANIACZE  I FILTROPOCHŁANIACZE WIELOGAZOWE TYPU
ABEK1, ABEK1P2, ABEK1P3

Chronią przed mieszaninami gazów i par toksycznych oraz występującymi równocześnie szkodliwymi i toksycznymi pyłami, dymami i mgłami. Filtropochłaniacze ABEK1P3 zalecane do użycia, gdy nie ma pewności co do charakteru zagrożeń np. przy ewakuacji z terenu awarii chemicznej.

UWAGA:
Nie stosować jeśli stężenie tlenu jest niższe niż 17 %, w kanałach, studzienkach i innych nieprzewiewnych miejscach.

+P2SL oznacza konieczność zastosowania filtropochłaniaczy selektywnych odpowiedniego typu A1P2, B1P2, E1P2, K1P2, A2P2, B2P2, E2P2, K2P2 lub skompletowania wkładów pochłaniających łącznie z wkładami filtrującymi P2SL

+P3 oznacza konieczność zastosowania filtropochłaniaczy selektywnych odpowiedniego typu A1P3, B1P3, E1P3, K1P3, A2P2, B2P2, E2P2, K2P2 lub skompletowania wkładów pochłaniających łącznie z wkładami filtrującymi P3

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Be the first to review “Pochłaniacze i filtry do półmaski
3M 7500 i maski 3M 6000”

Firma

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Temat

Treść wiadomości